W jaki sposób można sporządzić testament

case-law-677940_640W ujęciu prawnym testament to rozrządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Jeśli chodzi o prawo Polskie to kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje w pierwszej kolejności Kodeks cywilny. Ważne jest jednak, aby ten dokument sporządzony był prawidłowo dlatego przed jego wykonaniem warto skorzystać z porad prawnych online.

W prawie polskim uwzględnia się trzy podstawowe formy sporządzania testamentów. Najczęściej spotykanym jest testament notarialny. Ten typ dokumentu sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Spisywany jest on w kancelarii notarialnej. Równie popularną formą testamentu jest jego typ holograficzny. Dokument ten spisywany jest  przez spadkodawce własnoręcznie, a następnie podpisany oraz opatrzony datą. Ten rodzaj testamentu jest podstawową formą testamentu zwykłego. Pamiętać należy, że musi być on w całości napisany pismem ręcznym przez osobę go spisującą. Wykluczone jest pisanie na komputerze czy maszynie do pisania. W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobami kalekimi pozbawionymi kończyn górnych, testament powinien być spisany stopą, protezą lub ustami. Co istotne testament nie musi być sporządzany w języku ojczystym, lecz dobrze by było, aby spadkobiorca był wstanie udokumentować znajomość języka w którym spisywał swą ostatnią wolę. Nadmienić trzeba, że to właśnie z tym typem testamentu pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości, dlatego warto przed jego spisaniem skorzystać z porady prawnej online.
Nieco rzadziej stosowaną formą spisywania ostatniej woli jest metoda allograficzna. Zgodnie z nią spadkodawca może sporządzić testament w obecności dwóch świadków pełniących rolę publiczną. Zatem może to być wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, a także starosta, marszałek województwa, sekretarza powiatu lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby te mają obowiązek przyjęcia oświadczenia woli oraz sporządzenia protokołu zgodnie z zaleceniami ustawy znajdującej się w Kodeksie cywilnym. Co ważne wszystkie formy sporządzenia ostatniej woli mają identyczną moc prawną, oznacza to że nie występuje w tym przypadku hierarchia ważności.

Na koniec warto wspomnieć, że istnieją również sytuacje wyjątkowe w których może dojść do sporządzenia testamentu. Chodzi tu o testamenty ustne, sporządzone na statku morskim oraz testament wojskowy.

Dodaj komentarz