Te projekty czynią Polskę zieloną

28 proc. ankietowanych przez TNS Polska odpowiedziało, że to rodzina odpowiada za nauczenie dzieci i młodzieży życia w zgodzie z naturą. Natomiast, aż co trzeci pytany wskazał, że to w szkole kształtowane są postawy proekologiczne.

Jakie więc edukacyjne projekty mają uczniowie do wyboru?

W bardzo wielu przypadkach zachowanie nieekologiczne wynika z nieświadomości i niewiedzy, dlatego też rozwijające świadomość projekty ekologiczne są nie do przecenienia. – Szkoła wdrażając w program zajęć odpowiednie projekty kształtuje wśród swoich podopiecznych zachowania ekologiczne. Zachęceni i zmotywowani do działania uczniowie, dodatkowo przeniosą wiedzę na osoby ze swojego otoczenia – mówi Joanna Ciechanowska-Barnuś z Fundacji Pro Terra.

Co dzieci robią po szkole?

Jednym z ciekawszych pomysłów było przeprowadzenie piątej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci”. Główne cele konkursu były dwa. Po pierwsze organizatorom zależało na podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i ich otoczenia, a po drugie na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Dzięki takiemu działaniu zmniejsza się obciążenie ekosystemu. Po zakończeniu projektu, by kontynuować promowanie postaw proekologicznych organizatorzy zachęcili do konkursu fotograficznego „Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie”. Konkursowe zdjęcia miały prezentować pozytywną praktykę w postępowaniu z elektroodpadami i „drugie życie” odpadów.

Kolejną inicjatywą proekologiczną była II edycja konkurs „Na dziko, czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów”, skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadaniem konkursowym było przeprowadzenie przez młodzież inwentaryzacji nielegalnych składowisk odpadów. Co ważne dzięki przedsięwzięciu dzieci poznały problem dzikich wysypisk, negatywne skutki występowania takich miejsc i sposoby zapobiegania im. Najistotniejsze jednak jest to, że wyniki przeprowadzonych przez uczniów inwentaryzacji zostały przesłane do właściwych jednostek, które zajęły się likwidacją nielegalnych wysypisk.

Uczniowie liczą „zielone” złotówki

Wielkopolska z kolei swoich uczniów uczy poprzez projekt i konkurs „Przyroda liczy na Ciebie”. W ramach projektu dzieci dowiedziały się, jakie korzyści finansowe wynikają z przestrzegania ekozasad w codziennym życiu. Zadaniem młodych Wielkopolan było opracowanie autorskiego zestawu zadań matematycznych związanych z ekologią. Ekologiczno-ekonomiczne zadania miały dotyczyć m.in. niepożądanych zmian obserwowanych w przyrodzie, wpływu człowieka na środowisko, gospodarowania odpadami, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, czy też wydatków i dochodów gospodarstwa domowego związanych z ekologicznym trybem życia – mówi Agnieszka Wujek z Eduintegrator.pl.

Również Mazowsze nie zapomina o edukacji ekologicznej. Odbyła się tam między innymi X edycja konkursu „Smak ekologicznej żywności”. Inicjatywa miała sprawdzić i pogłębić wiedzę w zakresie rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej. Organizatorzy chcieli także podnieść świadomość młodych konsumentów, promować certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego i kształtować postawy zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży.

Niezwykle ciekawym pomysłem wykazali się także pomysłodawcy projektu „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – kształtowanie postaw ekologicznych w województwie śląskim”. Na Śląsku pojawił się specjalny samochód wyposażony w ekologiczne atrakcje, który dociera do szkół i wykorzystywany jest do prowadzenia warsztatów przyrodniczych i ekologicznych. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę uczą się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych. Pojazd ma między innymi zamontowane wiatraki, systemy solarne i zielone kino – zasilane przez system rowerów i prądnic. Wiele urządzeń w pojeździe zasilanych jest słońcem oraz wiatrem. Uczniowie w nietypowy sposób uczą się ekozasad, które warto stosować w codziennym życiu.

Dodaj komentarz