Plusy i minusy brania kredytów

Jak każdy produkt, także kredyt gotówkowy ma swoje plusy i minusy. Część osób nawet nigdy nie rozważała pożyczenia pieniędzy z banku, ponieważ wydaje im się to zbyt skomplikowaną czynnością. Jednak są też osoby, które non stop pożyczają pieniądze od rodziny czy znajomych. Zarówno pożyczki prywatne, jak i kredyty bankowe są bardzo popularne w społeczeństwie, choć niechętnie się do ich brania przyznajemy.

Pożyczka prywatna – wady i zalety

Pożyczanie pieniędzy po znajomości ma swoje zalety i wady. Przede wszystkim o pożyczkę można poprosić w każdej chwili, nawet wieczorową porą, kiedy banki są już nieczynne. Wszystkie szczegóły też można ustalić umownie. Przy pożyczkach powyżej kwoty 500 złotych obowiązkowe jest spisanie umowy na piśmie, ale przy mniejszych kwotach wystarczy umowa ustna. Obie strony decydują o szczegółach takich jak kwota pożyczki, czas spłaty czy dodatkowe koszty, np. odsetki za niezapłacenie w terminie. Najczęściej jednak pożyczkę oddajemy w tej samej kwocie, w której ją dostaliśmy.

Wadą może być konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Między innymi przy pożyczkach od najbliżej spokrewnionych osób i w określonej kwocie można uniknąć płacenia dodatkowego podatku. Jednak warto pamiętać, że taki obowiązek podatkowy istnieje.

Zalety kredytów bankowych

Kredyt gotówkowy ma tę zaletę, że można go wziąć anonimowo. Rodzina czy znajomi nie muszą wiedzieć o pożyczeniu pieniędzy. Oczywiście istnieją wyjątki, na przykład współmałżonek musi zostać poinformowany o kredycie, gdy istnieje wspólnota majątkowa, a kredyt ma być wzięty na kwotę kilkudziesięciu tysięcy. Jednak ogólnie tylko klient i bank wiedzą o kredycie.

Produkty bankowe są dostosowane do zdolności kredytowej, a zatem każda osoba w zależności od dochodów może liczyć na inną kwotę kredytu. Kredyt gotówkowy zaciąga się bez żadnych przedpłat czy konieczności posiadania wkładu własnego. Jeśli bank dodaje jako koszt rozpatrzenie wniosku czy obsługę kredytu, to takie koszty będą ukryte w miesięcznej racie. Nic nie trzeba wpłacać w dniu wzięcia kredytu.

Procedura rozpatrywania wniosku trwa nawet 15 minut. Oznacza to, że przychodząc z potrzebnymi dokumentami do banku, praktycznie od ręki otrzymamy odpowiedź na złożony wniosek, a co za tym idzie, zostanie wypłacona nam kwota zaciągniętego kredytu.

Możliwe są tak zwane wakacje kredytowe, w czasie których po wcześniejszym zgłoszeniu w banku przez jeden miesiąc lub inny ustalony okres można nie wpłacać rat – choć wydłuża to cały okres spłaty kredytu. W przypadku posiadania kilku kredytów warto skorzystać z konsolidacji, czyli połączenia wielu zobowiązań w jedno. W ten sposób można płacić jedną ratę zamiast kilku w zwykle różniących się terminach.

Wady kredytów bankowych

Kredyty w przeciwieństwie do pożyczek zawsze mają koszty. Każdy bank może mieć inna ofertę oraz maksymalne oprocentowanie, które jest regulowane prawnie do 4-krotności aktualnej stopy lombardowej wyznaczanej przez NBP, ale nadal trzeba zapłacić odsetki czy opłaty administracyjne.

Podpisując umowę z bankiem trzeba ściśle się jej trzymać. Nie można spóźnić się z wpłatą raty nawet o jeden dzień, ponieważ grozi to wpisem do BIK, a negatywna opinia może zamknąć drogę do kolejnych kredytów.