Co musisz wiedzieć o obowiązkowym przeglądzie technicznym pojazdu?

Obowiązkiem właściciela pojazdu mechanicznego jest nie tylko coroczne przedłużenie okresu trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Samochód musi też przejść badanie techniczne, a to wykonywane jest w stacji kontroli pojazdów. Co powinniśmy wiedzieć o tym badaniu i gdzie można je wykonać?

Płatność z góry

Zanim diagnosta wykona przegląd pojazdu, naliczy opłatę za swoją usługę. Każda stacja kontroli pojazdów – Warszawa, Poznań, Kraków czy Gdańsk – bez względu na lokalizację nalicza opłaty z góry za przegląd samochodu. Diagnosta bierze więc dokumenty od kierowcy, wpisuje podstawowe dane do systemu stacji i pobiera opłatę, a po jej uiszczeniu przystępuje do właściwego badania pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn pojazd nie przejdzie przeglądu pomyślnie, opłata nie zostanie zwrócona.

Przegląd w bazie CEPiK

Udając się na stację kontroli pojazdów, kierowca musi być świadomy tego, że wykryte przez diagnostyków defekty w jego aucie zostaną wpisane do bazy CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jeśli samochód nie zostanie przyjęty do użytku na drodze przez jedną stację, inna również nie dopuści go do ruchu, ponieważ CEPiK wskaże usterki. Ponadto podczas badania technicznego zapisywany jest przebieg auta, który także trafia do tej samej bazy.

Kategoryzacja usterek

Wykryte podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów usterki przyporządkowywane są do trzech kategorii:

  • usterki drobne,
  • usterki istotne,
  • usterki zagrażające bezpieczeństwu.

Jeśli w badaniu technicznym zostaną wykryte usterki zakwalifikowane do grupy drobnych, kierowca zostanie o nich poinformowany, ale auto zaliczy badanie techniczne. W przypadku usterek istotnych właściciel samochodu będzie miał 14 dni na ich usunięcie i ponowne zgłoszenie się do stacji na kontrolę. Natomiast w przypadku wykrycia usterek zagrażających bezpieczeństwu, dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany przez stację i odesłany do wydziału komunikacji, który go wystawił. Auto nie przejdzie przeglądu i nie będzie miało prawa wyjechać na drogę – można będzie je wywieźć tylko na lawecie.

Częstotliwość badań technicznych

Auto Plaza – urzędowa stacja kontroli pojazdów w Warszawie – informuje, że przegląd techniczny samochodu osobowego lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także motocykli i przyczep o takiej masie musi być dokonany po raz pierwszy przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a kolejne badanie przed upływem 5 lat od pierwszej rejestracji. Później należy wykonywać badania techniczne co roku.

https://www.autoplaza.com.pl/pl/serwis/urzedowa-stacja-kontroli-pojazdow.html