Jak i gdzie kupić fundusz inwestycyjny?

Zastanawiasz się jak inwestować w fundusze? Chcesz zacząć pomnażać swoje oszczędności, ale nie wiesz, od czego zacząć? Podpowiadamy jak przystąpić do funduszu inwestycyjnego.

Inwestowanie w fundusze jest coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału. Zobacz jak i gdzie możesz zainwestować? Przedstawiamy, jak przystąpić do najbardziej popularnego rodzaju funduszu, czyli otwartego funduszu inwestycyjnego.

Jak zainwestować w fundusz?

Pierwszy krok procesu inwestowania to wybór funduszu, w który chcesz zainwestować środki. Wybierając produkt, który jest adekwatny do Twoich potrzeb i możliwości uwzględnij cel inwestycji, jej horyzont czasowy, indywidualną skłonność do ryzyka oraz kwoty inwestowanych środków.

Kolejnym krok związany jest z wyborem placówki sprzedającej jednostki uczestnictwa. Sprzedażą jednostek uczestnictwa zajmują się między innymi banki, domy i biura maklerskie, firmy doradztwa finansowego, TFI. Dodatkowo jednostki uczestnictwa można również nabywać przez internet.

Następny krok dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa odbywa się to w następujący sposób: przedstawiasz w POK dokument potwierdzający tożsamość i określasz w zleceniu fundusz, którego jednostki chcesz nabyć oraz deklarujesz wysokość wpłaty. W dalszej kolejności musisz dokonać wpłaty środków pieniężnych (gotówką lub przelewem) na rachunek nabyć funduszu prowadzony przez depozytariusza. Duże znaczenie ma tutaj opis przelewu, dlatego zapoznaj się z informacjami podawanymi na ten temat przez poszczególne TFI.

Dalszy etap związany jest z otwarciem rejestru w funduszu – po przyjęciu zlecenia i dokonaniu przez Ciebie wpłaty, Agent Transferowy otworzy Ci rejestr oraz dokona wpisu jednostek funduszu. Moment wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek nabytych za dokonaną wpłatę jest równoznaczny z momentem zbycia jednostek przez fundusz.

Po nabyciu jednostek fundusz sporządzi i doręczy potwierdzenie nabycia jednostek zawierające Twoje dane, określenie funduszu zbywającego jednostki, liczbę i wartość nabytych przez Ciebie jednostek oraz datę ich nabycia. Wartość swojej inwestycji będzie można sobie policzyć, mnożąc liczbę zakupionych jednostek przez ich aktualną cenę odkupienia.

 

Gdzie i jak można kupić jednostki uczestnictwa?

Na rynku istnieje bardzo wiele instytucji finansowych, w których można kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Niemal każdy bank ma w ofercie produkty TFI pochodzących z jego grupy kapitałowej dostępne dla klientów tego banku. Udając się do konkretnego banku, z pominięciem pośredników, często możesz nabyć produkty inwestycyjne z niższą prowizją, lecz Twój wybór będzie ograniczony najczęściej do tych funduszy, które dystrybuuje bank i z którymi ma podpisaną umowę. Aby zwiększyć swój wybór i mieć ogląd na szerszy zestaw ofert, możesz samodzielnie poszukać funduszu dla siebie lub skorzystać z pomocy niezależnego doradcy.

Dodaj komentarz