Bezpieczne inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Ponieważ chciałbyś powiększyć swoje oszczędności, rozważasz inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Wstrzymujesz się jednak ze zrealizowaniem tych planów z obawy przed ryzykiem utraty pieniędzy. Ale czy potrzebnie? Czy można inwestować tak, aby ryzyko to zminimalizować? Można! Podpowiadamy jak to zrobić!

Jak działa inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne przyjmują środki pieniężne od inwestorów (uczestników funduszu, czyli osób wpłacających) a następnie inwestują je w różne aktywa finansowe. Jeśli notowania aktywów rosną – inwestorzy osiągają zysk, jeśli zaś maleją – tracą. Niestety, inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone są ryzykiem niepowodzenia, ale za to można je mocno ograniczyć.

Bezpieczniej z ekspertem

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z inwestowaniem to nie inwestuj samodzielnie – zdaj się na fundusze. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Oczywiście nie unikniesz ryzyka całkowicie, ale inwestowanie w fundusze inwestycyjne ograniczy je do minimum, głównie dzięki obecności ekspertów zajmujących się właściwym lokowaniem Twoich pieniędzy.

Rolą ekspertów jest ocena tendencji na rynku, analiza giełdy i przewidywanie, które z decyzji będą trafne a które nie. Powierzając swoje oszczędności specjalistom zyskasz spokój i pewność, że Twoimi pieniędzmi zajmują się zawodowcy, którzy nie popełniają błędów typowych dla początkujących inwestorów.

Wybierz fundusz

Wybierając fundusz musisz sprawdzić, czy posiada on zezwolenia na swoją działalność. Informacje te znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Warto też, abyś poprosił fundusz o przedstawienie jego dotychczasowej historii zysków i strat. Możesz też porozmawiać z doradcą finansowym, który podpowie Ci na co zwrócić uwagę.

Poziom ryzyka

Bezpieczeństwo inwestycji zależy także od Ciebie. Jeśli wybierzesz fundusz, którego znaczną część stanowią akcje, to musisz pamiętać, że jest to inwestycja ryzykowna, ale o wysokiej stopie zwrotu. Bezpieczne są natomiast fundusze papierów dłużnych, przynoszące jednak niższe zyski.

Nie zapominaj, aby dokładnie ocenić jak dużo pieniędzy jesteś w stanie wpłacić do funduszu. Musisz pozostawić sobie środki na czarną godzinę, aby w razie niepowodzenia nie zostać z niczym. Nie inwestuj też wszystkich swoich oszczędności w jedne aktywa, ale kilka różnych. Zminimalizuje to ryzyko strat i zwiększy Twoje finansowe bezpieczeństwo.

Horyzont czasowy

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne przynosi zyski dopiero po kilku latach. Im dłużej inwestujesz, tym większą masz szansę na duży zarobek. Inwestowanie pieniędzy przez długi okres, chroni je przez spadkami notowań na giełdzie. Jeśli inwestujesz w akcje, wybieraj długi horyzont czasowy, jeśli w bezpieczniejsze aktywa – krótszy.

Emocje

Bez trzymania nerwów na wodzy nie będziesz w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Unikaj więc wpadania w nadmierny optymizm. Podobnie jak w sytuacjach stresujących, łatwo wtedy o błędne decyzje. Zawsze panuj nad nerwami. Tylko wtedy Twoje inwestycje będą bezpieczne i przyniosą pożądany zysk!