Jak skutecznie zmniejszać ryzyko inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie oszczędności to jedyna możliwość, by pieniądze mogły być pomnażane. Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że odkładanie środków pieniężnych jest obowiązkiem każdego z nas. Tylko tak możemy zapewnić sobie godną przyszłość i lepszy komfort życia. Sprawdź, jak generować nadwyżki pieniędzy bez ryzyka utraty kapitału. Przekonaj się, że jest to możliwe.

Inwestowanie w bezpieczne instrumenty

Rzeczywiście Polacy wolą zarobić mniej, ale za to pewnie. Właśnie dlatego wybieramy instrumenty inwestycyjne, które nie wiążą się z ryzykiem utraty wniesionego kapitału. Banki oferują konta oszczędnościowe albo lokaty terminowe. Te formy inwestycyjne są w pełni bezpieczne.

Najczęściej takie instrumenty wybierają ci, którzy myślą o inwestowaniu w długim okresie. To też doskonałe rozwiązanie dla początkujących, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze pomnażania swoich „zaskórniaków”. Zarówno otworzenie konta oszczędnościowego, jak i założenie lokaty w banku nie wymaga od inwestorów specjalistycznej wiedzy ani umiejętności. Wystarczy wniesiony kapitał.

Rozdzielanie kapitału

Ryzyko utraty części albo nawet całości wniesionego kapitału będzie minimalizowane również wtedy, gdy nadwyżki pieniędzy będą lokowane w różnych instrumentach. Nie dotyczy to wspomnianych kont oszczędnościowych czy lokat, bo w ich przypadku ryzyko inwestycyjne nie występuje wcale.

Chodzi raczej o nieco bardziej agresywne instrumenty, takie jak na przykład fundusze inwestycyjne. O wiele bezpieczniej jest w ich przypadku rozdzielać kapitał albo nie inwestować całej puli zgromadzonych środków. Uznaje się, że inwestor powinien przeznaczyć na inwestycje nie więcej niż 70% oszczędności.

Zakładanie portfela inwestycyjnego

To prawda, że fundusze inwestycyjne zaliczają się do instrumentów, które wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że inwestor musi zaakceptować możliwość utraty kapitału. Ryzyko to udaje się jednak doświadczonym inwestorom minimalizować. Eksperci przyznają, że o wiele lepiej jest zakładać cały portfel jednostek uczestnictwa w różnych funduszach, niż lokować cały kapitał w jeden.

Dzięki temu pieniądze zostają rozdzielone na różne fundusze. W razie niepowodzenia inwestor jest narażony na utratę tylko części kapitału. Z drugiej strony zwiększa się szansa na większy zarobek.

Dobór odpowiednich funduszy

Warto również zauważyć, że na polskim rynku dostępne są fundusze inwestycyjne, które charakteryzują się różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Te z ograniczonym ryzykiem to przede wszystkim fundusze obligacji, fundusze gotówkowe, fundusze rynku pieniężnego.

Te najbardziej agresywne, które dają możliwość największego zarobku, ale jednocześnie wyróżniają się największym ryzykiem utraty ulokowanych pieniędzy, to fundusze akcyjne. Inwestorzy, którzy chcą liczyć na pewny zysk, raczej nie powinni nabywać jednostek uczestnictwa właśnie w takich funduszach.

Pamiętaj!

Im większe ryzyko inwestycyjne podejmiesz, tym na większy zysk możesz liczyć. Inwestycje w pełni bezpieczne gwarantują nieco mniejszy zysk. Zastanów się dobrze nad celem inwestowania środków. Podejmij decyzję, czy możesz pozwolić sobie na ewentualną utratę wniesionego kapitału. Dopiero wtedy wybierz konkretny instrument inwestycyjny.

Dodaj komentarz