Jak reagować na mobbing w pracy?

lady-justice-677945_640Z mobbingiem w pracy często mamy do czynienia, gdy ktoś zastrasza współpracownika, nierzadko w obecności innych pracowników. Bardzo często dochodzi do zastraszania pracowników niższego szczebla przez osoby posiadające pewien rodzaj władzy.
Jest to podobne do znęcania się, które ma miejsce, gdy czyjeś zachowanie jest obraźliwe, np. wypowiadanie komentarzy o podłożu seksualnym, rasowym, religijnym lub o orientacji seksualnej.

W takim wypadku dobrym pomysłem będzie udanie się po pomoc do adwokata, który wyjaśni jak możemy rozwiązać kwestię mobbingu.
Niestety oficjalne wniesienie skargi nie jest możliwe jeśli chodzi typowo o zastraszanie. Można to uczynić w oparciu o prawo dotyczące dyskryminacji oraz znęcania się. Jeśli zrezygnowaliśmy z pracy, ponieważ byliśmy zastraszani, możemy wnosić o konstruktywne zwolnienie z pracy, w czym na pewno pomoże nasz adwokat.

Zastraszanie przejawia się w znęcaniu nad kimś, poprzez psychiczną lub słowną przemoc, upokarzanie oraz umniejszanie czyjejś pewności siebie. Może się ono odbywać w sposób bezpośredni, na piśmie, przez telefon lub mailowo.
Jeśli uważamy, że jesteśmy zastraszani, najlepiej przed podjęciem konkretnych działań porozmawiać z kimś o tym. Być może się okaże, że to co wzięliśmy za zastraszanie wcale nim nie było.
Pracodawcy mają obowiązek odpowiedniego traktowania pracownika i dbania o jego podstawowe potrzeby, w tym również zapewnienie komfortu pracy. Istnieje wiele środków zaradczych, które można podjąć, w przypadku bycia zastraszanym w pracy.
W pierwszej kolejności powinniśmy postarać się o rozmowę z osobą, która nas nęka. Być może nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jej zachowanie na nas wpływa. Jeśli jednak to nie pomoże, spróbujmy załatwić nasz problem na drodze nieoficjalnej. Możemy spróbować wyjaśnić całą sytuację z członkiem związku zawodowego, kimś z działu kadr, bądź bezpośrednio z dyrektorem lub kierownikiem.

Jeśli nie uda się naszego problemu rozwiązać w sposób nieoficjalny, pozostaje nam złożenie oficjalnej skargi na ręce głównego dyrektora. O jej przygotowanie możemy zwrócić się do adwokata, który wykona to szybko i fachowo. W ekstremalnych przypadkach można zwrócić się o pomoc do Trybunału Pracy, wtedy również przyda nam się fachowa pomoc prawna.

Dodaj komentarz