Czym jest i jak zdobyć licencję turystyczną PPL(A)?

Pasjonatów lotnictwa, którzy chcą uzyskać licencję, pozwalającą wznieść się w powietrze nie brakuje. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy przejdziemy merytoryczne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Kiedy chcemy zdobyć licencję turystyczną PPL(A), powinniśmy poznać przebieg szkolenia, niezbędne wymagania i znaleźć ofertę szkolenia, taką jak ta dostępna na stronie internetowej https://www.goldwings.pl/.

Jakie możliwości daje posiadanie licencji turystycznej PPL(A)?

Zapisując się na kurs, który sprawi, że możliwe stanie się uzyskanie licencji turystycznej PPL(A) daje możliwość latania samolotami jednosilnikowymi. Ograniczeniem jest to, że masa podczas startu nie może być większa niż 5700 kg. Wiele osób decyduje się właśnie na wybór tej licencji, gdyż daje ona bardzo dużą wolność i umożliwia latanie nawet z pasażerami zarówno nad terytorium Polski, jak i nad innymi krajami Europy. Tym samym, kiedy chcemy szybko przemieścić się, np. z Warszawy do Gdańska, to możemy to uczynić w około 1,5h, pilotując swój samolot. Tym bardziej że coraz większa ilość miast posiada własne lotniska, przez co takie rozwiązanie jest możliwe. Najważniejsze jest również to, że istnieje możliwość latanie zarówno w celach towarzyskich, jak i biznesowych.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zdobyć licencję turystyczną PPL(A)?

Istnieje szereg kryteriów, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o tę licencję. Koniecznie trzeba spełnić wszystkie, aby móc w ogóle rozpocząć szkolenie. Wszystkie zostaną przedstawione poniżej.

Wymagania:

  • ukończony 17. rok życia — warto zwrócić uwagę na to, że w trakcie pierwszego samodzielnego lotu konieczne jest ukończenie 16. roku życia, natomiast, kiedy chcemy już ubiegać się o licencję, to konieczne będzie ukończenie 17 lat;
  • posiadanie 2. klasy orzeczenia lotniczo-lekarskiego;
  • wykształcenie minimum gimnazjalne lub inne równorzędne.

Jak wygląda szkolenie?

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że szkolenie tego typu składa się z dwóch części — teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne

Większość kursów zawiera 100h teoretycznych wykładów z instruktorami. Coraz więcej baz szkoleniowych ma możliwość przyswajania lub też utrwalania tej wiedzy przez Internet dzięki platformom E-learningowym. W ten sposób nawet kilkuset stronicowy materiał edukacyjny zawsze jest pod ręką, a nauka staje się jeszcze łatwiejsza.

Szkolenie praktyczne

Kiedy zakończone zostanie szkolenie teoretyczne, to można przejść do części praktycznej. Głównym założeniem jest to, aby uczeń mógł zrealizować co najmniej 45 godzin lotów. W ten sposób będzie mógł przełożyć zdobytą wcześniej wiedzę w praktykę. Najczęściej szkolenie praktyczne dzieli się jeszcze na kolejne podrodzaje, tj. na naukę pilotażu podstawowego w strefie i lotu po kręgu, loty według przyrządów, loty nawigacyjne. Zakłada się, że po zrealizowaniu wszystkich tych założeń uczeń nabywa umiejętności, dzięki którym będzie mógł samodzielnie i bezpiecznie odbywać loty, a wszystko zgodnie z uprawnieniami licencji pilota turystycznego.

Dodaj komentarz