Agresywne czy w pełni bezpieczne formy inwestowania?

Jeszcze do niedawna Polacy lokowali swoje oszczędności jedynie w pełni bezpieczne instrumenty. Wszystko dlatego, że obawiali się utraty i tak niewielkiej przecież puli swoich pieniędzy. Dzisiaj generowane przez nas nadwyżki pieniędzy mają nieco wyższą wartość. Zdajemy też sobie sprawę, że ryzyko daje szansę na osiągnięcie większego sukcesu. Poznaj szczegóły.

Istota funduszy inwestycyjnych

Na początku trzeba zaznaczyć, że nie istnieją w pełni bezpieczne fundusze inwestycyjne, które nie wiązałyby się z ryzykiem inwestycyjnym, czyli ryzykiem utraty części, a nawet całości wniesionego kapitału. Każdy inwestor, który zdecyduje się ulokować właśnie w tych instrumentach swoje oszczędności, musi zdawać sobie z tego sprawę.

Fundusze inwestycyjne najlepiej obrazują dwie główne zasady: „Im większe ryzyko podejmiesz, tym na większy zysk możesz liczyć”, „Im więcej pieniędzy zainwestujesz, tym więcej możesz zarobić”. Nikt nie daje jednak takiej gwarancji, to jedynie szansa, z której można skorzystać.

Czy da się ograniczać ryzyko inwestycyjne?

Chociaż wszystkie fundusze inwestycyjne wiążą się z ryzykiem utraty kapitału, to inwestor ma oczywiście szansę, by je minimalizować. Przede wszystkim powinien wybierać fundusze, w które inwestuje się w długim okresie. Da to możliwość przeczekania niestabilnej sytuacji na rynku. Warto stawiać też na fundusze, których strategia zakłada o wiele spokojniejsze inwestowanie oraz brak mocnych wahań, to między innymi fundusze obligacyjne.

Inwestor powinien też inwestować jednocześnie w kilka różnych funduszy. Nabywając jednostki uczestnictwa w różnych instrumentach tego typu, ogranicza ryzyko utraty kapitału. Nawet jeśli jeden fundusz odniesie porażkę, inne przyniosą sukces. Zakładanie portfela inwestycyjnego jest jedną z najczęściej stosowanych strategii ograniczania ryzyka.

Na jakie zyski możesz liczyć, inwestując w fundusze inwestycyjne

Nikt nie może dać gwarancji osiągnięcia konkretnych zysków w wyniku inwestowania w fundusze inwestycyjne. Wiadomo jednak na pewno, że te instrumenty dają szansę na osiągnięcie większych korzyści finansowych, niż w przypadku tych w pełni bezpiecznych, jak lokaty czy konta oszczędnościowe.

W zamian za zgodę na podjęcie ryzyka inwestycyjnego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych dają możliwość osiągania większego sukcesu. Ten nie jest jednak nigdy gwarantowany.

W pełni bezpieczne inwestycje

Jeśli inwestor nie chce podejmować ryzyka inwestycyjnego, fundusze inwestycyjne nie są z całą pewnością dla niego. Może wtedy lokować środki w instrumenty, które nie wiążą się z nawet niewielkim ryzykiem utraty wniesionego kapitału. To między innymi lokaty terminowe albo konta oszczędnościowe. W ich przypadku zysk jest gwarantowany, ale jest zdecydowanie mniejszy.

Należy jednak zaznaczyć, że Polacy coraz chętniej takie ryzyko podejmują. Nadal jednak wartość naszych inwestycji nie jest duża i najczęściej nie przekracza kwoty 10 000 złotych. Wybieramy też inwestycje w krótkim terminie, bo boimy się „zamrażać” nasze pieniądze na długo.