Co z informatyzacją służby zdrowia?

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on Tumblr0

Fot2Już 1 sierpnia w życie wejdzie obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. EDM – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, to efekt Ustawy z 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Według jej założeń wszystkie podmioty medyczne, takie jak gabinety, przychodnie i szpitale, nie będą mogły dłużej prowadzić dokumentacji papierowej. Czy Polska służba zdrowia jest gotowa na taki krok?

Rewolucja w służbie zdrowia

28 kwietnia 2011 roku uchwalono Ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Według jej założeń już 1 sierpnia 2014 roku wszystkie placówki medyczne muszą wdrożyć rozwiązania IT, pozwalające na pełną cyfryzację dokumentacji medycznej, czyli wszystkich przetwarzanych i transmitowanych wewnątrz i na zewnątrz placówki. Obieg dokumentacji ma być nadzorowany przez „Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” i gromadzony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Platforma zacznie przyjmować pierwsze dane od placówek medycznych zgodnie z zaplanowanym terminem w połowie wakacji. Oznacza to, że nasze jednostki służby już niebawem całkowicie porzucą papierowe dokumenty, a pacjenci otrzymają receptę czy skierowanie na badania w formie elektronicznej. Funkcjonalność obsługi e-Recept, e-Skierowań, e-Zleceń oraz Internetowe Konta Pacjenta mają być receptą na rosnące kolejki oraz przynieść dodatkowe oszczędności w służbie zdrowia. Co ważne, zapowiadane zmiany dotyczyć będą wszystkich placówek medycznych, zarówno szpitali, przychodni jak i gabinetów medycznych.

– Spójny system komputerowy obsługujący EDM to prawdziwa rewolucja w polskiej służbie zdrowia. Obowiązkowa informatyzacja obejmować będzie wszystkie podmioty niezależnie od ich rozmiaru i źródła finansowania. Poczynając od pojedynczych prywatnych gabinetów, np. stomatologicznych czy okulistycznych, aż po duże jednostki finansowane przez NFZ jak przychodnie i szpitale – mówi Krzysztof Sulich z Biura Usług Informatycznych Krzysztof Sulich.

Do głównych zalet zastosowania elektronicznej dokumentacji w lecznictwie należy kompleksowe monitorowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto system ma umożliwić organom publicznym, w tym administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorcom i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych. Rozporządzenie o EDM zakłada, że informatyzacja musi spełniać odpowiednie wymogi, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ich przetwarzania. Czy nasza służba zdrowia jest gotowa na taki krok?

Niebezpieczna opieszałość

W większości placówek medycznych istnieje infrastruktura informatyczna. Problem stanowi jednak jej dostosowanie do określonych ustawą wymogów. Gabinety, przychodnie i szpitale muszą posiadać systemy, które pozwolą na przekazywanie i raportowanie zdarzeń medycznych do CSIOZ, kompatybilność z platformą P1 i zagwarantują bezpieczeństwo przechowywania, archiwizowania i przetwarzania danych osobowych. Na początku roku zaledwie 10 proc. placówek medycznych deklarowało pełną gotowość do wdrożenia systemów EDM, tyle samo jednocześnie oceniało stan swoich przygotowań jako „zły” lub „bardzo zły” a 46 proc. jako „przeciętny”. Do najczęściej wymienianych powodów opóźniających prace nad wdrożeniem systemu należy poszukiwanie właściwych rozwiązań na rynku, poszukiwanie źródeł finansowania czy procedury w rodzaju ogłoszonego przetargu.

– Opieszałość związana z wyborem systemu do obsługi EDM rodzi pewne terminowe zagrożenia, które nie zawsze mogą być łatwe do zauważenia na pierwszy rzut oka. Przykładowo, nie wystarczy tylko wybrać i uruchomić właściwy system przed terminem określonym w ustawie. Administracja placówek medycznych musi mieć na względzie również czas przeznaczony na szkolenia pracowników z obsługi EDM i zabezpieczenia wrażliwych danych osobowych – tłumaczy Krzysztof Sulich.

Co ciekawe, najwięcej podmiotów deklaruje, że finansowanie informatyzacji przeprowadza lub przeprowadzać będzie z własnych środków, ponadto część skorzysta z funduszy unijnych oraz ze środków rządowych lub samorządowych. Chociaż plany uwzględnienia środków budżetowych na EDM należy oceniać pozytywnie nie rozwiązuje to problemu terminowego wdrożenia ustawowego obowiązku. Chociaż dane o gotowości służby zdrowia do informatyzacji są alarmujące, to dzięki właściwej strategii wyboru systemu możliwe jest zdążenie przed 1 sierpnia.

Jak działają systemy

Trudność z podjęciem decyzji o wyborze systemu dla lecznictwa wynika z dużej konkurencji na rynku i zróżnicowania systemów. Oprócz podstawowych funkcji kompatybilności systemu z platformą P1 pozwalającej na gromadzenie danych w formie elektronicznej placówki zdrowia mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Do podstawowych należy zaliczyć możliwość pracy systemu z modułami, które odpowiedzialne są za dostosowanie programu do uprawnień i zadań użytkownika. Modułowa budowa systemu pozwala na dobranie tylko tych funkcji, które są niezbędne do pracy w danej placówce medycznej. Oznacza to, że w zależności od tego, czy z systemu korzystać będzie pielęgniarka, lekarz, położna czy laborant system będzie dostosowany do potrzeb tego pracownika i jego pacjentów. Nowoczesne systemy ułatwiają placówkom rozliczenia z NFZ i szybką wymianę informacji pomiędzy gabinetem a laboratorium co znacznie upraszcza proces pozyskiwania wyników badań.

– Przykładem takiego modułowego systemu, z rozwiązaniem wymiennego logowania użytkowników jest system DrEryk, który pozwala na dostosowanie pracy programu w zakresie ilości wykupionych licencji modułu lekarza jednocześnie z możliwością dowolnej liczby pracujących osób w module pielęgniarki – dodaje Krzysztof Sulich.

Zróżnicowanie systemów informatycznych dla obsługi EDM paradoksalnie mogą być ułatwieniem dla placówek medycznych, dla których organizowane są specjalne prezentacje oraz szkolenia z zakresu obsługi systemu i odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Podczas takich spotkań najłatwiej zapoznać się z różnymi programami i ofertą wsparcia firm dostarczających rozwiązania informatyczne takie jak np. oferta sprzętu komputerowego, zabezpieczenia antywirusowego i kompletnego wdrożenia modułów. Ze względu na naglące terminy placówki powinny skorzystać z tej okazji, dzięki czemu wdrożenie EDM będzie mogło przebiec nie tylko sprawnie, ale co najważniejsze dla pacjentów, przede wszystkim bezpiecznie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.