Najpopularniejsze metody nauki języka angielskiego

Każdy z nas może nauczyć się dowolnego języka obcego. Niestety nie ma na to jednego przepisu, który nadawałaby się dla wszystkich uczniów. Ostateczne wyniki nauki zależą od motywacji i predyspozycji każdego z nas. Pozostaje tylko kwestia wyboru sposobu, który pomoże osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty. Sami najlepiej znamy swoje możliwości i wiemy jak należy dostarczać sobie informacji, by pozostały w pamięci. Zanim przystąpisz do nauki języka angielskiego, zapoznaj się z dostępnymi technikami.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Sposób ten kładzie nacisk na zapamiętywanie słów oraz gramatycznych reguł. Po przyswojeniu teoretycznych informacji pracuje się z tekstem, w którym odnajduje się przykłady zapoznanych zasad. Kolejno należy wykonać tłumaczenia z języka obcego na ojczysty i odwrotnie. Choć uważa się tę metodę za przestarzałą, do dziś można spotkać kursy, które opierają na niej swoje działania. Sposób ten niestety nie pozwala uczniom używać języka w swobodnej rozmowie–uchodzi to za największą jego wadę.

Metoda komunikacyjna

O ile poprzednia metoda kładła głownie nacisk na teorię, ta wprost przeciwnie. Według tej zasady podstawią do nauki języka angielskiego jest interakcja między kursantami. Uczniowie mają za zadanie odegrać sytuacje z życia codziennego, porozumiewając się językiem obcym. Dzięki temu w przyszłości będą mogli porozumieć się w sklepie, hotelu czy na lotnisku. Podręcznik ma tu za zadanie przygotować podstawy teoretyczne i tematyczne. Celem metody jest przełamanie bariery językowej.

Metoda bezpośrednia

Ta technika, to przede wszystkim praktyka. Uczeń ma tu za zadanie nauczyć się całych fraz, by następnie bez zastanowienia użyć ich w odpowiednich sytuacjach. Wypowiadanie się w języku angielskim staje się więc automatyczne, kursanci nie muszą zastanawiać się nad zasadami i wyuczonymi wcześniej regułami. Metoda bezpośrednia uczy poprzez trening, wyrabia w kursantach refleks i pozwala zrozumieć przyswajany język. Jednym z miejsc, gdzie można skorzystać z tego sposobu, to szkoła angielskiego Częstochowa.