Jak zacząć uczyć się metodą Colina Rose?

Metoda Colina Rose to jedna z najnowszych metod uczenia się języków obcych. Program efektywnej nauki Colina Rose wykorzystywany jest w niemalże 50% szkół w Wielkiej Brytanii oraz w wielu największych korporacjach. Metoda ta wykorzystuje do nauki całą powierzchnię ludzkiego mózgu.

Co to jest metoda Colina Rose?

Metoda Colina Rose to polisensoryczna metoda nauki języka angielskiego opracowana przez brytyjskiego psychologa Colina Rose. Opiera się ona na współczesnych odkryciach dotyczących psychologii uczenia się oraz funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Dla kogo dedykowana jest metoda Colina Rose?

Metoda ta zalecana jet zarówno osobom, które ukończyły 14. rok życia, jak i osobom dorosłym. Jej łatwość, szybkość i wysoka skuteczność na pewno przekona nawet osoby z ogromną barierą językową, mające trudność, aby ją przełamać. Metoda Colina Rose przynosi skuteczne rezultaty bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy poziom zaawansowania językowego.

Metoda Colina Rose – co ją wyróżnia?

Metodę Colina Rose spośród innych metod nauczania języków obcych wyróżnia polisensoryczność. W praktyce oznacza to, że podczas jej stosowania w grupie angażuje się wszystkie zmysły oraz kanały percepcji. Metoda Colina Rose wykorzystuje wzork, słuch, mowę, a nawet ruch ciała oraz emocje. Tak duże zaangażowanie zmysłów jest podobne do tego, kiedy dzieci uczą się ojczystego języka, dlatego metoda ta jest bardzo skuteczna.

Metoda Colina Rose – zalety

Zdecydowanie największą zaletą tej metody jest szybkość przyswajania nowego języka. Badania wykazują, że dzięki metodzie Colina Rose już po pół roku można osiągnąć samodzielność językową. Dodatkowo metoda ta nie wymaga ogromu czasu poświęconego na naukę i jest całkowicie bezstresowa. Sprawna i szybka nauka nowego materiału opiera się na integralnym mechanizmie powtarzania wbudowanym w ludzkim mózgu, dzięki któremu możliwe jest zapamiętywanie zwielokrotnionych ilości materiału.

Nauka angielskiego Częstochowa to świetne miejsce, które pozwoli ci szybko i skutecznie nauczyć się wymarzonego języka obcego.