Konferencja Państwo 2.0 w Warszawie

2.0Już 26 marca br. odbędzie się w Warszawie konferencja Państwo 2.0. Wydarzenie będzie poświęcone kierunkom rozwoju Polski cyfrowej w latach 2014-2020.
Konferencja jest skierowana do przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej, prezydentów, członków zarządów miast i województw, skarbników, dyrektorów biur strategii
i rozwoju jednostek administracji publicznej, a także szefów działów IT.
Podczas konferencji zostanie omówiony stan realizacji najważniejszych projektów IT w sektorze publicznym oraz kierunki i cele cyfrowego rozwoju Polski w latach 2014-2020. Prelegenci przedstawią także projekty, jakie będą realizowane w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa w nowej perspektywie finansowej oraz najlepsze przykłady zastosowania technik informacyjnych w Polsce i bardziej doświadczonych Państwach 3.0.
Cyfryzacja jest procesem, który ma coraz większy wpływ na społeczeństwo – tłumaczy Beata Kwiatkowska, Dyrektor Zarządzająca Axence Sp. z o.o. Sp. k., producenta oprogramowania Axence nVision i partnera merytorycznego wydarzenia. Uświadomienie sobie potencjału, jakim gospodarujemy jest kluczowym krokiem, od którego powinno się rozpocząć planowanie jakiejkolwiek strategii. Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy, wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w celu wypracowania właściwych działań – podkreśla.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Dodaj komentarz