Czym jest testament ustny

glasses-143762_1280Testament ustny jest szczególną formą dokumentu, podczas którego spadkodawca nie zapisuje lub zleca zapisanie swojej woli przez notariusza, ale przekazuje ją ustnie.

Należy pamiętać, że aby tego rodzaju testament był ważny, muszą zostać spełnione ściśle określone warunki. Przede wszystkim testament ustny można sporządzić wtedy, gdy istnieje obawa bliskiej śmierci spadkodawcy lub jeśli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy do osoby chorej zostanie wezwane pogotowie, a lekarz stwierdzi bardzo poważny stan. Wówczas chory może złożyć taki testament, jednak w tym czasie w pomieszczeniu musi znaleźć się co najmniej trzech świadków. Świadkiem nie może być osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, nie może to być również małżonek spadkodawcy, jak również krewni lub powinowaci zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z nim. Świadkami nie mogą być również osoby głuche, nieme lub niewidome, nie potrafiące czytać czy pisać, nie władające językiem, w którym sporządzany jest testament, oraz takie, które zostały wcześniej prawomocnie skazane za fałszywe zeznania.

Niezwykle istotne jest, aby w chwili sporządzania takiego dokumentu faktycznie istniała obawa rychłej śmierci spadkodawcy, ponieważ sam fakt, że osoba ta zginie w wypadku następnego dnia, nie jest równoznaczny z tym, iż w chwili oświadczenia swojej ostatniej woli była ona w śmiertelnym zagrożeniu. Jeśli okaże się, że podczas sporządzania testamentu osoba nie była chora, dokument taki zostanie unieważniony.

Po sporządzeniu takiego testamentu jeden ze świadków (lub osoba trzecia) przed upływem roku od jego sporządzenia musi, podając datę i miejsce oświadczenia oraz datę i miejsce sporządzenia tego pisma, spisać oświadczenie spadkodawcy, które następnie musi zostać podpisane przez spadkodawcę oraz dwóch (lub wszystkich) świadków.

Prawo spadkowe bywa jednak bardzo skomplikowane, czasem jeden błąd spadkodawcy może spowodować unieważnienie dokumentu, dlatego niezwykle przydatne są porady prawne online bez wychodzenia z domu, dzięki którym doświadczeni adwokaci zaproponują najlepsze rozwiązania.

Dodaj komentarz