Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno-finansowe w III kwartale 2014r

2014-08-26_LTE_bez_limitu_rok_szkolne_promocjeW III kw. br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, m.in. dzięki doskonałym wynikom programu smartDOM, opublikowała bardzo dobre i perspektywiczne wyniki operacyjne – zanotowała wzrost liczby usług kontraktowych i ARPU oraz utrzymała stabilny churn. Telewizja Polsat zwiększyła udziały zarówno w oglądalności, jak i rynku reklamy. Wyniki te mają odzwierciedlenie w solidnych wynikach finansowych z przychodami 2,4 mld zł, EBITDĄ 910 mln zł i marżą EBITDA 37,6%.
Kluczowe dane operacyjne i finansowe Grupy
W III kw. br. Grupa Cyfrowy Polsat:
posiadała stabilną bazę klientów kontraktowych, wynoszącą 6,2 mln:
liczba usług (RGU) kontraktowych wzrosła do 12,2 mln,
ARPU klienta wzrosło do 86,5 zł,
systematycznie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód (RGU) na klienta wzrósł do 1,98x,
stabilny churn wyniósł 8,8%,
odnotowała doskonałe wyniki sprzedaży w ramach programu smartDOM:
z oferty skorzystało już ponad 380 tys. klientów,
liczba aktywnych usług (RGU) posiadanych przez tę grupę klientów to ponad 1,2 mln,
w III kw. br. klienci programu smartDOM dokupili 460 tys. dodatkowych usług,
komunikacja programu ma pozytywny wpływ na sprzedaż pojedynczych usług w standardowych ofertach,
program ma pozytywny wpływ na ARPU klienta kontraktowego,
zanotowała wiodące udziały Telewizji Polsat w oglądalności, wynoszące 24,1% oraz rosnący do poziomu 26,3% udział w rynku reklamy telewizyjnej,
wypracowała solidne wyniki finansowe:
przychody: 2,4 mld zł,
EBITDA: 910 mln zł,
marża EBITDA: 37,6%.
– W trzecim kwartale tego roku kontynuowaliśmy realizację naszej strategii. W oparciu o stabilną bazę klientów kontraktowych z sukcesem zwiększaliśmy nasycenie usługami zintegrowanymi, sprzedając 460 tys. dodatkowych usług w programie smartDOM. Wdrażaliśmy kolejne etapy procesu integracji operacyjnej Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, którego celem jest wygenerowanie zapowiedzianych synergii przychodowych i kosztowych. Realizowane projekty oraz bieżąca kontrola kosztów pozwoliły nam osiągnąć solidne wyniki finansowe, co warte podkreślenia – przy wyraźnie rosnących przychodach. Po raz kolejny, jako lider technologiczny rynku, zaprezentowaliśmy nowe rozwiązania – testy technologii LTE Broadcast, usługę wielokamerową w IPLI oraz testową transmisję Internetu LTE Advanced o szybkości do 300 Mb/s na zagregowanych pasmach 1800 MHz i 2600 MHz – mówi Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny, Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat za III kw. 2014 r.
mln PLN
III kw. 2014
zmiana r/r
Przychody
2,425
239%
Koszty*
1,515
238%
EBITDA
910
239%
Marża EBITDA
37,6%
(2 p.p.)
Zysk netto
48
(73%)
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

– To kolejny kwartał bardzo dobrych wyników finansowych. Wzrost przychodów wynika nie tylko z konsolidacji wyników grupy Metelem, ale również ze stabilnego wzrostu organicznego naszego biznesu. Mimo inwestycji w program smartDOM i prawa do FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 oraz wyższych kosztów transmisji danych w związku z przyrostem liczby użytkowników Internetu mobilnego, wypracowaliśmy bardzo satysfakcjonujący wynik i marżę EBITDA. Zgodnie z planem realizujemy zapowiedziane synergie przychodowe, kosztowe i finansowe – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.
Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
– W segmencie usług dla klientów indywidualnych i biznesowych kontynuowaliśmy strategię maksymalizacji sprzedaży naszych podstawowych usług – telewizja, Internet, telefon – jednemu klientowi, czego efektem jest wzrost wskaźnika nasycenia usługami do 1,98 oraz wzrost ARPU do 86,5 zł. Istotny udział we wzroście liczby usług kontraktowych miała dynamicznie rosnąca rola Internetu mobilnego i wzmożone zainteresowanie usługą Multiroom. Nie bez znaczenia dla wyników naszej Grupy wciąż pozostaje stabilny wskaźnik churn – podsumowuje Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o. i Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.
W III kw. br. Grupa Cyfrowy Polsat:
posiadała stabilną bazę klientów kontraktowych, wynoszącą 6,2 mln:
ARPU klienta wzrosło 86,5 zł,
stabilnie rosnący wskaźnik nasycenia aktywnymi usługami generującymi przychód na klienta wzrósł 1,98x,
stabilny churn wyniósł 8,8%,
łączna liczba aktywnych usług generujących przychód wyniosła 16,4 mln, z czego:
10,5 mln usług telefonicznych,
4,4 mln usług telewizyjnych,
1,5 mln usług Internetowych,
liczba usług kontraktowych wzrosła do 12,2 mln, z czego:
6,6 mln usług telefonicznych,
4,3 mln usług telewizyjnych,
1,3 mln usług Internetowych,
baza aktywnych usług przedpłaconych wyniosła 4,2 mln:
ARPU klienta usług przedpłaconych wyniosło 18,3 zł,
Power LTE – więcej niż mobilny Internet:
według niezależnego rankingu magazynu Komputer Świat, zrealizowanego z wykorzystaniem Speed Test, Grupa posiada najszybszy Internet mobilny spośród wszystkich operatorów komórkowych w Polsce,
w III kw. br. Cyfrowy Polsat pozyskał 145 tys. dodatkowych RGU Internetu mobilnego w modelu kontraktowym i 29 tys. RGU w modelu przedpłaconym, co w sumie przyniosło wzrost na poziomie 174 tys. RGU,
łącznie Grupa posiada już ponad 1,5 mln RGU Internetu mobilnego, stając się tym samym niekwestionowanym liderem rynku,
Power LTE coraz częściej stanowi alternatywę dla Internetu domowego,
Średniomiesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej IPLA wyniosła w III kw. br. około 3,6 mln, a we wrześniu br. wzrosła do 5,1 mln,
Polkomtel uruchomił nową markę Plush w opcji na kartę i mix z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami, kierowaną do młodych odbiorców,
Uruchomiony został nowy program smartFIRMA, który pozwala na łączenie usług telefonii komórkowej, Internetu LTE i telefonii stacjonarnej, przynosząc wymierne oszczędności dla klientów biznesowych. W programie znajdują się także produkty PlusBanku i energia elektryczna od Plusa oraz szerokie portfolio usług dodatkowych wspierających biznes.
– Na wzrost przychodów, kosztów i EBITDA całego segmentu miała wpływ konsolidacja wyników grupy Metelem, jednak, co ważne, w sposób organiczny rosły także przychody od klientów detalicznych – z opłat za usługi płatnej telewizji, usługi telekomunikacyjne oraz zrealizowany ruch w ramach usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, co przy jednoczesnej efektywnej kontroli kosztów zapewniło nam utrzymanie wysokiej rentowności – komentuje Tomasz Szeląg.
Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych za III kw. 2014 r.
mln PLN
III kw. 2014
zmiana r/r
Przychody
2,164
347%
Koszty*
1,327
341%
EBITDA
837
357%
Marża EBITDA
38,7%
0,8 p.p.
Zysk netto
1
(99%)
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
– W trzecim kwartale stacja POLSAT pozostawała liderem oglądalności w grupie komercyjnej, mimo postępującego procesu fragmentaryzacji rynku, a Grupa Polsat, dzięki sukcesowi jesiennej ramówki, bardzo dobrym wynikom kanałów Polsat Volleyball oraz dołączeniu stacji TV4 i TV6, zanotowała najwyższy udział w rynku. Łączne wyniki oglądalności Grupy za 9 miesięcy tego roku są zgodne z naszą długoterminową strategią. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, zarówno w trzecim kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy, rosły znacznie szybciej niż rynek, dzięki skutecznej strategii sprzedaży na rosnącym rynku reklamowym – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.
Oglądalność kanałów Telewizji Polsat:
W III kw. br. Telewizja Polsat była liderem oglądalności z łącznym udziałem 24,1% w grupie komercyjnej. Kanał główny POLSAT był liderem oglądalności z wynikiem 12,8%, natomiast kanały tematyczne osiągnęły 11,4% udziału w rynku,
W pierwszych 9 miesiącach br. Telewizja Polsat także zajmowała pierwszą lokatę w oglądalności kanału głównego z wynikiem 13,2% i kanałów tematycznych z wynikiem 10,2%, co dało łączną oglądalność na poziomie 23,4%.
Pozycja Telewizji Polsat na rynku reklamy:
Telewizja Polsat odnotowała ponad 19,5% wzrost przychodów z reklamy i sponsoringu do 198 mln zł w III kw. br., zapewniając sobie 26,3% udziału w rynku (wzrost z 24,1%),
W pierwszych 9 miesiącach br. przychody z reklamy i sponsoringu Telewizji Polsat wzrosły o 17,6% do 673 mln zł, głównie w wyniku poprawy sytuacji na rynku reklamy TV, wzrostu organicznego kanałów Telewizji Polsat w tempie wyższym niż rynek oraz konsolidacji wyników TV4 i TV6, dzięki czemu udział Grupy w rynku wzrósł z 22,9% do 25,3%.
– Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej pozostawały w trzecim kwartale br. pod wpływem wydarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż spółki RS TV, zakup spółki Polskie Media i FIVB Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014. Co jednak istotne, przychody Telewizji Polsat rosły także w sposób organiczny, dzięki znacznie lepszej dynamice wzrostu przychodów z reklamy i sponsoringu w porównaniu do dynamiki całego rynku reklamy TV. Natomiast koszty skorygowane o powyższe wydarzenia jednorazowe spadły o 5%. Podsumowując, cały czas widać pozytywny wpływ zrównoważonego zarządzania ofertą programową kanałów na wyniki Telewizji Polsat – komentuje Tomasz Szeląg.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej za III kw. 2014 r.
mln PLN
III kw. 2014
zmiana r/r
Przychody
318
22%
Koszty*
245
40%
EBITDA
73
(14%)
Marża EBITDA
23,3%
(15,1 p.p.)
Zysk netto
54
(30%)

Dodaj komentarz