Teresa Wierzbowska nowym prezesem zarządu

Teresa_Wierzbowska27 marca br. podczas Walnego Zgromadzenia członków został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ – organizacji, która skupia swoją działalność na ochronie własności intelektualnej i walce z piractwem. Prezesem została Teresa Wierzbowska, doradca zarządu Cyfrowego Polsatu ds. Public Affairs. Do 7 osobowego grona zarządu zostali ponownie wybrani: dotychczasowy prezes Jarosław Mojsiejuk reprezentujący Cyfrowy Polsat, Tomasz Gaweł z HBO, Jakub Kupniewski oraz Zbigniew Taraś z nc+. Nowymi członkami zarządu są: ekspert rynku mediów Andrzej Zarębski oraz Marek Szydłowski z TVN, którzy zastąpili Wojciecha Dziomdziorę i Pawła Grubę.

Warte uwagi: krawężnik granitowy

„Naszym priorytetem na najbliższe miesiące będzie dokonanie solidnej i dogłębnej analizy skali piractwa w Polsce i jego wpływu na gospodarkę. To punkt wyjścia do dopracowania strategii działań na następne lata. Bardzo ważne miejsce zajmie w niej edukacja widzów o możliwościach legalnego korzystania z treści multimedialnych w Internecie oraz działania skierowane do uczestników rynku płatności i reklamy online, którzy wspierają nieuczciwy biznes w czerpaniu korzyści finansowych z nielegalnej dystrybucji treści wideo” – powiedziała Teresa Wierzbowska, prezes Stowarzyszenia SYGNAŁ.

Zadaniem nowego zarządu stowarzyszenia będzie realizowanie działań statutowych, do których należy przede wszystkim propagowanie poszanowania własności intelektualnej oraz inicjowanie działań edukacyjnych, mających na celu zwiększanie świadomości szkodliwości piractwa telewizyjnego. Podczas 3-letniej kadencji zarząd będzie kontynuował organizację szkoleń dla organów ścigania, współpracę z policją w zakresie ścigania przypadków nielegalnego odbioru usług telewizyjnych, współdziałał z organizacjami mającymi podobne cele.

Dodaj komentarz