27 marca br. podczas Walnego Zgromadzenia członków został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych […]