IT w uczelniach wyższych

university14 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji „IT w Uczelniach GigaCon”.
Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z zarządzaniem i budową nowoczesnej infrastruktury informatycznej w sektorze szkolnictwa wyższego. Prelegenci poruszą między innymi tematykę systemów wspierających działanie jednostek uczelnianych, elektronicznych dokumentów, ich bezpieczeństwa i obiegu, informatyzacji w świetle prawa oraz projektów unijnych.

szkoła angielskiego Częstochowa

Rozwój technologii informatycznych ułatwia również funkcjonowanie szkół wyższych. Dokumenty krążą w obiegu elektronicznym, egzaminy odbywają się na platformach on-line, studenci uczą się w systemie e-lerningu, a ich legitymacje przybrały formę elektroniczną. W związku z tym, niezmiernie ważna jest ochrona danych i bezpieczeństwo uczelnianych sieci. Warto przypominać o tym na konferencjach takich jak ta, ponieważ świadomość e-przestępstw wciąż jest w naszym kraju znikoma – komentuje Maciej Kubat z firmy Axence, jeden z prelegentów.

Prelekcje skierowane będą do władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych, osób odpowiedzialnych za zakup nowych technologii na uczelniach, pracowników pionu administracyjnego i kadr, członków zespołów wdrożeniowych oraz kierowników projektu. Uczestnikom zostaną również przedstawione możliwości współpracy dydaktycznej w ramach programu Axence dla Edukacji.

Jest to autorski projekt, prowadzony od kilku lat, we współpracy z uczelniami państwowymi, prywatnymi oraz szkołami średnimi. W ramach tego programu nieodpłatnie przekazywana jest licencja na w pełni funkcjonalną wersję oprogramowania Axence nVision Pro do celów edukacyjnych.
Więcej informacji o programie Axence dla Edukacji: http://axence.pl/pl/program_edu
Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Dodaj komentarz