Fundusze inwestycyjne, czyli pomysł na dodatkowe pieniądze

Zapewne nie raz zastanawiałeś się w jaki sposób mógłbyś zdobyć więcej pieniędzy i pomnożyć swoje oszczędności. Nie masz jednak możliwości podjęcia dodatkowej pracy a swoich środków nie chcesz w nieskończoność trzymać na lokacie bankowej. Co więc możesz zrobić, aby zgromadzone przez Ciebie oszczędności generowały konkretne zyski? Wybrać fundusze inwestycyjne!

Czym są fundusze inwestycyjne?

Ujmując to najprościej, są to narzędzia dzięki którym możesz powiększyć swój majątek poprzez inwestowanie. Nie jest to indywidualna forma inwestycyjna, ale grupowa. Oznacza to, że na jedno konto wpływają środki finansowe od licznej grupy osób – w tym Twoje. Środkami tymi zarządza doradca inwestycyjny. Robi to w taki sposób, aby każdemu inwestorowi przyniosły zysk.

Jak to działa?

Pieniądze przekazane funduszom inwestowane są w różne aktywa, np.: obligacje skarbowe, surowce czy akcje. Wpłacając środki w fundusze inwestycyjne nabywasz potwierdzenie wpłaty w postaci „jednostek uczestnictwa”. Każda z nich jest częścią całego majątku funduszu i wyceniana jest co najmniej raz w tygodniu. Dzięki temu wiesz jaka jest wartość Twojej inwestycji.

Jednostki uczestnictwa możesz kupić tylko i wyłącznie od funduszu. Nie możesz ich także odsprzedać czy podarować. Ich przekazanie następuje tylko i wyłącznie w drodze dziedziczenia.

Finansowa strona funduszy

Fundusze inwestycyjne w większości przypadków umożliwiają rozpoczęcie oszczędzania od niewielkich kwot (nawet 100 zł) i pozwalają na kolejne, równie niskie wpłaty do funduszu. Jest to bardzo wygodne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Jednakże i sam fundusz pobiera opłaty. Do najważniejszych z nich należą opłaty: manipulacyjna oraz za zarządzanie.

Opłatę manipulacyjną można potraktować jako prowizję dla pracownika dystrybutora funduszu inwestycyjnego, który pomaga przyszłemu inwestorowi wybrać fundusz. Opłata za zarządzanie jest natomiast liczona od wartości aktywów i wynosi do kilku procent rocznie. Jest naliczana codziennie. Dodatkowo, będziesz musiał jeszcze zapłacić podatek od dochodów z inwestycji wynoszący 19%.

Po swoje oszczędności sięgaj, kiedy chcesz!

Największą zaletą funduszy inwestycyjnych jest niemalże nieograniczony dostęp do powierzonych oszczędności. W dowolnym momencie możesz zgłosić chęć odkupienia od Ciebie jednostek uczestnictwa a fundusz odkupi je według aktualnej ceny rynkowej. Musisz pamiętać, że przy tej operacji może być naliczona już wyżej wspomniana opłata manipulacyjna oraz podatek.

Jakie rodzaje funduszy są dostępne?

W zależności od ryzyka utraty pieniędzy, fundusze można podzielić na 4 grupy.

  • Fundusze akcyjne – czyli te, które inwestują w akcje spółek. Obarczone są wysokim ryzykiem i jednocześnie to na nich możesz zarobić najwięcej.
  • Fundusze mieszane – inwestycje są kierowane w dwa rodzaje aktyw: obligacje i akcje, czyli zarówno w aktywa bezpieczne jak i te ryzykowne.
  • Fundusze obligacyjne – inwestują w obligacje długoterminowe, przez co są bezpieczne i obarczone niewielkim ryzykiem. Niestety zarobisz na nich mniej.
  • Fundusze pieniężne – inwestycje te są kierowane w rynek pieniężny i cechują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Czy warto podjąć ryzyko?

Warto! Jeśli posiadasz pewne oszczędności, śmiało możesz rozpocząć swoją przygodę od inwestowania w najbardziej bezpieczne fundusze. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż nie musisz posiadać dużej wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku. Odpowiedzialność za właściwe zarządzanie funduszem ponosi bowiem doradca inwestycyjny.

Nie inwestuj jednak od razu wszystkich swoich oszczędności. Najlepiej abyś przeznaczył tylko tyle środków, ile jesteś gotowy stracić. Dzięki temu Twoja płynność finansowa nie ulegnie zachwianiu. Zaczynając od najmniej ryzykownych funduszy nabierzesz cennego doświadczenia. A gdy już zdobędziesz wprawę, będziesz w stanie skutecznie zarabiać!

Dodaj komentarz