Operatorzy w budownictwie

Istotną rolę na większości, wszelkiego rodzaju budów, pełnią pracownicy obsługujący różnego rodzaju maszyny budowlane. Operator maszyn budowlanych, to pojęcie dość pojemne, obejmujące wiele różnych zawodów wiążących się nie tylko z budownictwem, ale i z innymi dziedzinami gospodarki takimi jak zaopatrzenie, logistyka materiałowa, a przede wszystkim transport.

Wszędzie tam będzie przecież potrzebny operator dźwigu, operator suwnicy, operator ładowarki, operator koparki i tak dalej. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, a więc i uprawnienia do obsługi tego rodzaju maszyn należy skończyć odpowiednie kursy, kończące się później egzaminem.

Nawet dla laika, jest rzeczą oczywistą, że praca przy obsłudze maszyn budowlanych jest pracą wysoce odpowiedzialną, niosącą wiele zagrożeń, w związku z czym obostrzenia z nią związane są szczególnie wysokie. Zwrócić tutaj należy również uwagę na predyspozycje psychofizyczne, które w wielu przypadkach muszą cechować operatorów wielu maszyn. Trudno sobie wyobrazić na przykład, aby operatorem żurawia budowlanego, czy też wysokiej suwnicy była osoba cierpiąca na lęk wysokości. Ponieważ operator maszyn budowlanych to zawód wymagający, o dużym stopniu ryzyka, wymagający dużych kwalifikacji, jest on zawodem wielce popłatnym, a wielu pracodawców jest gotowych zapłacić naprawdę niezłe pieniądze, byleby zdobyć fachowca z większym lub nawet i mniejszym doświadczeniem.

Ponieważ istnieje tak duży popyt na operatorów maszyn budowlanych, istnieje też wiele ośrodków, które w tym zawodzie kształcą. Na takie ogłoszenia jak „kurs suwnice”, „kurs dźwigi, „kurs ładowarki”, „kurs spychacze” itp. natrafimy tak w prasie codziennej, jak w periodykach, w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych czy na różnego rodzaju portalach i stronach internetowych. Nie może nikogo zatem dziwić, że obok ogłoszenia o treści np.” kurs suwnice” zobaczymy ogłoszenie o treści „modernizacja suwnice”. Rynek maszyn budowlanych to olbrzymi, różnorodny, wielopoziomowy rynek, na którym jest dosyć miejsca dla wielu różnych firm.

Dodaj komentarz