120MB/s w odczycie, 60MB/s w zapisie oraz do 256GB pojemności