Warszawa, 14 lutego 2014: Sony Computer Entertainment Polska ogłasza Wielki Konkurs PS3.