Niezwykle wyczekiwany tytuł startowy dla PS4 przyczynia się do sukcesu systemu PS4.