Obowiązkiem właściciela pojazdu mechanicznego jest nie tylko coroczne przedłużenie okresu trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej […]