Wasze dziecko ma trudności z czytaniem, rozumieniem sensu przeczytanego tekstu i zapamiętywaniem informacji?