Instalowanie na komputerach pracowników oprogramowania monitorującego wciąż budzi wiele kontrowersji.