Myli się ten, kto uważa, że zima nie sprzyja uprawianiu sportów.