Znajomość przynajmniej jednego języka, obok swojego języka natywnego, staje się teraz właściwie koniecznością. Jeszcze parę […]