Te projekty czynią Polskę zieloną

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on Tumblr0

prasowka28 proc. ankietowanych przez TNS Polska odpowiedziało, że to rodzina odpowiada za nauczenie dzieci i młodzieży życia w zgodzie z naturą. Natomiast, aż co trzeci pytany wskazał, że to w szkole kształtowane są postawy proekologiczne. Jakie więc edukacyjne projekty mają uczniowie do wyboru?

W bardzo wielu przypadkach zachowanie nieekologiczne wynika z nieświadomości i niewiedzy, dlatego też rozwijające świadomość projekty ekologiczne są nie do przecenienia. – Szkoła wdrażając w program zajęć odpowiednie projekty kształtuje wśród swoich podopiecznych zachowania ekologiczne. Zachęceni i zmotywowani do działania uczniowie, dodatkowo przeniosą wiedzę na osoby ze swojego otoczenia – mówi Joanna Ciechanowska-Barnuś z Fundacji Pro Terra.

Co dzieci robią po szkole?

Jednym z ciekawszych pomysłów było przeprowadzenie piątej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci”. Główne cele konkursu były dwa. Po pierwsze organizatorom zależało na podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i ich otoczenia, a po drugie na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Dzięki takiemu działaniu zmniejsza się obciążenie ekosystemu. Po zakończeniu projektu, by kontynuować promowanie postaw proekologicznych organizatorzy zachęcili do konkursu fotograficznego „Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie”. Konkursowe zdjęcia miały prezentować pozytywną praktykę w postępowaniu z elektroodpadami i „drugie życie” odpadów.
Kolejną inicjatywą proekologiczną była II edycja konkurs „Na dziko, czyli w poszukiwaniu nielegalnych składowisk odpadów”, skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadaniem konkursowym było przeprowadzenie przez młodzież inwentaryzacji nielegalnych składowisk odpadów. Co ważne dzięki przedsięwzięciu dzieci poznały problem dzikich wysypisk, negatywne skutki występowania takich miejsc i sposoby zapobiegania im. Najistotniejsze jednak jest to, że wyniki przeprowadzonych przez uczniów inwentaryzacji zostały przesłane do właściwych jednostek, które zajęły się likwidacją nielegalnych wysypisk.

Uczniowie liczą „zielone” złotówki

Wielkopolska z kolei swoich uczniów uczy poprzez projekt i konkurs „Przyroda liczy na Ciebie”. W ramach projektu dzieci dowiedziały się, jakie korzyści finansowe wynikają z przestrzegania ekozasad w codziennym życiu. Zadaniem młodych Wielkopolan było opracowanie autorskiego zestawu zadań matematycznych związanych z ekologią. Ekologiczno-ekonomiczne zadania miały dotyczyć m.in. niepożądanych zmian obserwowanych w przyrodzie, wpływu człowieka na środowisko, gospodarowania odpadami, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, czy też wydatków i dochodów gospodarstwa domowego związanych z ekologicznym trybem życia – mówi Agnieszka Wujek z Eduintegrator.pl.
Również Mazowsze nie zapomina o edukacji ekologicznej. Odbyła się tam między innymi X edycja konkursu „Smak ekologicznej żywności”. Inicjatywa miała sprawdzić i pogłębić wiedzę w zakresie rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej. Organizatorzy chcieli także podnieść świadomość młodych konsumentów, promować certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego i kształtować postawy zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży.

szkoła angielskiego Częstochowa

Niezwykle ciekawym pomysłem wykazali się także pomysłodawcy projektu „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – kształtowanie postaw ekologicznych w województwie śląskim”. Na Śląsku pojawił się specjalny samochód wyposażony w ekologiczne atrakcje, który dociera do szkół i wykorzystywany jest do prowadzenia warsztatów przyrodniczych i ekologicznych. Uczestnicy zajęć poprzez zabawę uczą się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych. Pojazd ma między innymi zamontowane wiatraki, systemy solarne i zielone kino – zasilane przez system rowerów i prądnic. Wiele urządzeń w pojeździe zasilanych jest słońcem oraz wiatrem. Uczniowie w nietypowy sposób uczą się ekozasad, które warto stosować w codziennym życiu.