Czy można odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Share on StumbleUpon0Share on Tumblr0

hammer-719068_640Każdy pracownik, który otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, ma prawo odwołać się od niego do sądu pracy. Może zrobić to osobiście lub za pośrednictwem adwokata, jednak musi je wnieść nie później, niż w terminie 7 dni od otrzymania pisma od pracodawcy.

W ramach takiego powództwa można domagać się, aby wypowiedzenie zostało uznane za bezzasadne, przywrócenia do pracy lub też wypłaty odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że nawet wypowiedzenie, które w pierwszej chwili wydaje się niezgodne z prawem lub niezasadne jest ważne i skuteczne, dopóki nie zostanie podważone w odpowiednim postępowaniu przed sądem pracy.
Pismo możemy wnieść do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy. Można wnieść je także do sądu, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub w którego okręgu praca była lub miała być wykonywana. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego.
Wiadomo, że każda umowa o pracę może być rozwiązana. Jednak pracownik może podważyć wypowiedzenie, jeżeli pracodawca naruszył przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę. Oprócz tego można zaskarżyć brak uzasadnienia lub niewłaściwe uzasadnienie wypowiedzenia. Wskazanie przyczyn wypowiedzenia należy bowiem do obowiązków pracodawcy. Przyczyny te muszą być konkretne i rzeczywiste.

W powództwie, złożonym osobiście lub za pośrednictwem adwokata, pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub zapłaty odszkodowania. W tym pierwszym przypadku roszczenie jest możliwe, gdy okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął, a umowa nie uległa rozwiązaniu. W pozostałych przypadkach roszczenia dotyczą stosunku, który już został rozwiązany.

Opinie: 1

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Antyspam * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.